yinyang

Co to jest joga?

Przeciętny człowiek kojarzy słowo „joga” z fakirem, wylegującym się na najeżonej gwoździami macie, względnie z iluzjonistą pokazującym różne sztuczki. Niektórzy mylnie, z powodu braku wiedzy, czy też innych przyczyn, porównują jogę do magii, czy też praktyk satanistycznych. Słowo „joga”, pochodzi z sanskrytu, języka starożytnych Indii i w dosłownym przekładzie znaczy – „ujarzmiać”, „łączyć”, „powściągać”. Oznacza to zjednoczenie energetycznych ciał niższych z wyższymi. Joga jest metodą przyspieszenia indywidualnego rozwoju. Pierwsze zauważalne korzyści wynikające ze studiowania i uprawiania jogi to rozjaśnienie umysłu, pojawienie się zdolności trzeźwego spojrzenia na świat oraz osiągnięcie większej sprawności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jest to jedyna metoda, która rozwija twórczą inteligencję, a ponadto wpływa na zmniejszenie podatności ciała fizycznego i psychicznego na choroby. Ludzkość w znacznej swej przewadze faktycznie (nawet nie wiedząc) uprawia jogę. Jest nią rozwój ludzkości, zwany ewolucją. Najbardziej znane do tej pory ścieżki jogi to:

 

 • Radża Joga
 • Karma Joga
 • Bhakti Joga
 • Dżniana Joga
 • Laja Joga
 • Mantra Joga
 • Hatha Joga

Kolejność, w jakiej zostały wymienione te szkoły, nie jest przypadkowa. Na samym dole umieszczona została Hatha Joga, ponieważ jest to metoda, w której rozwój duchowy rozpoczyna się od doskonalenia ciała fizycznego. Postęp tą drogą jest żmudny, powolny i najmniej skuteczny, a jednocześnie nie do końca bezpieczny. Na początku listy znajduje się Radża Joga. Jest to system, w którym rozwój zapoczątkowany zostaje w sferach duchowych. Jest najbardziej skuteczną metodą doskonalenia i jedno-cześnie jedyną zupełnie bezpieczną drogą.

W jogach duchowych, gdzie rozwój następuje od góry, czyli od ciał wyższych, wszystkie zdobyte umiejętności zachowujemy dla przyszłości i wnosimy jako talenty do następnych wcieleń.

Nowa Europejska Joga.

Cel jogi nie zmienił się od tysięcy lat. Jednakże jej metody, zmieniały się i zmieniają równolegle do ewolucji ziemskiej. Prastare metody uprawiania jogi nie mogą już dzisiaj służyć pełnemu rozwojowi duchowemu. Stosowanie ich może nawet spowodować zahamowanie postępu, a nawet jego uwstecznienie.

Nowa Europejska Joga wywodzi się w prostej linii z Radża Jogi, a ta ma swoje korzenie w Bon i Dzogczen. Jest najbardziej odpowiednia dla ludzi współcześnie żyjących w Europie. Metody tej jogi są nowoczesne, skuteczne i bezpieczne, a przede wszystkim dostosowane do cech charakteru oraz warunków pracy i życia w tej części świata.

Jest to metoda, która rozwija twórczą inteligencję oraz zdolności paranormalne. Postęp duchowy następuje „od góry w dół”, co oznacza, że doskonalenie obejmuje najpierw ciała wyższe, a potem dopiero niższe. Stwarza to możliwości prawidłowego i bezpiecznego przebiegu szkolenia ucznia. Nowa Europejska Joga uczy skutecznego uzdrawiania i wielu innych umiejętności, nazywanych zwykle nadprzyrodzonymi. Wśród nich pobudza dar jasnowidzenia w pełnym wymiarze, czyli na wszystkich poziomach energetycznych. Nabywanie umiejętności paranormalnych można nazwać drogą w światy nadzmysłowe.

Nowa Europejska Joga składa się z trzech elementów: ćwiczeń duchowych, ćwiczeń fizycznych i uzdrawiania. Zestaw ćwiczeń jest tak przygotowany, że umożliwia ich uprawianie podczas wykonywania codziennych obowiązków. Jogę tę może uprawiać każdy, bez względu na wiek, rasę, wykształcenie i status społeczny.

Mój system jogiczny jest wynikiem osobistych do-świadczeń oraz długoletniej praktyki, a także studiów nad dotychczas znanymi metodami szkoleń. Nowatorskie w mojej metodzie jest dołączenie uzdrawiania jako równorzędnego elementu szkolenia i praktyki. Jest to niezbędne dla człowieka XXI wieku.

Nowa Europejska Joga wykorzystuje system Doktora Usui, czyli Reiki. Wiele czerpie też z osiągnięć polskiego jogina, Doktora Ostoi, żyjącego w okresie międzywojennym. Techniki uzdrawiania naturalnego wzbogacone są ponadto moimi własnymi doświadczeniami i wiedzą zdo-bytą w czasie długoletniej pracy z energiami, a także dzięki własnemu doskonaleniu duchowemu. Są to sprawdzone i skuteczne metody uzdrawiania. Dzięki nim wielu ludzi odzyskało zdrowie. Techniki te są także dobroczynne dla zwierząt i roślin. Prawidłowe techniki uzdrawiania są prawdziwymi ćwiczeniami jogicznymi i skutecznie rozwijają duchowo adepta. Energia Reiki oczyszcza nasze ciała, kolorowe energie praniczne prowokują czakramy do intensywnej pracy, tym samym powodując ich rozkwit.

W czasie diagnozowania pogłębiamy odczuwanie ponadzmysłowe, z jasnowidzeniem włącznie. Ćwiczymy również koncentrację i umiejętność kierowania myślami. Zagęszczając odpowiednio skomponowaną w charakterze energię i umieszczając ją w miejscu przeznaczenia uczymy się wizualizacji i sztuki materializowania. Widać z tego, że praktyki uzdrowicielskie są ważną częścią całości szkolenia. Jest to joga, która w znacznej mierze prowadzi do oświecenia poprzez uzdrawianie. Dzisiaj, kiedy niezliczone choroby nękają ludzkość, a zdrowych ludzi praktycznie nie ma, jest to szczególnie ważne. Nikt nie może zaprzeczyć, że umiejętność skutecznego uzdrawiania duszy i ciała jest zajęciem pożytecznym i chwalebnym. Tym metodom nie oprze się żadna choroba, dlatego w pojęciu Nowej Europejskiej Jogi nie ma ludzi nieuleczalnie chorych.

Unikalne w mojej szkole jest wykorzystywanie do prowadzenia codziennych ćwiczeń negatywnych cech ucznia (nadmiaru energii, niecierpliwości, braku zaufania do siebie samego i innych, wreszcie – pychy) oraz warunków życia ludzi na Zachodzie. Uzdrawiając adept leczy, ćwiczy i równocześnie pozbywa się złych cech charakteru. Równolegle uzdrawiają się i doskonalą ciała niższe. Finezja tego procesu zasadza się w tym, że początkowo uczeń, kierując się pychą i potrzebą znaczenia, wypala nadmiar niewłaściwych energii, wyzbywa się swych wad, pracując w konsekwencji z upodobaniem i przyjemnością. Energia Reiki leczy leczonego, ale także i uzdrawiającego. Jest to jedna z nielicznych metod, która to umożliwia. Wykonujący zabieg leczniczy jest kanałem dla energii Reiki. Ma ona bardzo wysoką częstotliwość drgań (ok. 10 razy wyższą niż biała energia praniczna, czyli najwyższa energia własna, jaką człowiek może posiadać). Przepływając kanałami energetycznymi uzdrowiciela część energii Reiki pozostaje w nim lecząc go, a część w czystej formie jest przekazywana pacjentowi. Nie ma więc niebezpie-czeństwa przekazania chorobowej energii leczonemu. Podobnie jest przy przekazywaniu kolorowych energii pranicznych, które pobierane są z astralu ziemskiego. Jest to niezwykle ważne zjawisko, ponieważ praktycznie nie ma ludzi zupełnie pozbawionych niewłaściwych energii (spożywamy nie zawsze zdrową żywność, środowisko jest skażone, warunki życia niehigieniczne). Wniosek płynie z tego jeden – leczenie własną energią jest szkodliwe. Leczenie energią pobieraną i przekazywaną wyklucza takie niebezpieczeństwo.

Nowa Europejska Joga to nowa, bezpieczna ścieżka, z grupy jog duchowych, prowadząca w światy nadzmysłowe. Uzyskane w tym wcieleniu umiejętności paranormalne nie zanikają po śmierci, a w przyszłej reinkarnacji człowiek urodzi się utalentowany w tej sferze. Nie ma obaw, że coś zaszkodzi zdrowiu ucznia, gdy zrobi on z jakiegokolwiek powodu przerwę w ćwiczeniach, jak to dzieje się w przypadku jog fizycznych, co stanowi zresztą jedną z ich licznych wad. W Nowej Europejskiej Jodze nie ma niebezpieczeństwa utraty poprzednio nabytych zdolności. Jest to droga najbardziej odpowiednia dla Europejczyka.

Stopnie wtajemniczenia

Program szkolenia obejmuje osiem stopni wtajemniczenia i jest podzielony na dwie części. Pierwsza część, która stanowi etap przygotowawczy, składa się z pięciu stopni. Druga (oświecenie) – z trzech. Na drugi etap uczeń wstępuje dopiero wtedy, gdy staje się tego godny. Wiąże się to z wykonywaniem pracy duchowej o wyższej odpowiedzialności. Stopnie wtajemniczeń mają sanskryckie nazwy pochodzące z dotychczas istniejących systemów jogi. Są one dobrze znane w szkołach duchowych na całym świecie i nie mają odpowiedników w języku polskim, które w pełni wyjaśniłyby istotę sanskryckich pojęć.

 1. „Jama” (oczyszczanie – inaczej wyzbycie się wad)
 2. „Nijama” (nabywanie cnót)
 3. „Asana” (postawa)
 4. „Pranajama” (rytm życiowy)
 5. „Pratjahara” (władanie uwagą)
 6. Dharana, Imaginacja i Dhjana
 7. Inspiracja, Samadhi i Kontemplacja.
 8. Samjama, Intuicja i Oświecenie.

I tak już na samym początku drogi następuje pierwszy stopień wtajemniczenia, który nosi nazwę „Jama” (oczyszczanie – inaczej wyzbycie się wad). Uczeń poznaje ćwiczenia, które umożliwiają pozbycie się niepotrzebnych energii na wszystkich poziomach energetycznych. Poprzez ćwiczenia duchowe oczyszcza ciała wyższe, natomiast ćwiczeniami wywodzącymi się z Laja, Mantra i Pranajama Jogi oczyszcza ciała niższe. Uczeń staje się również zdrowszy fizycznie i psychicznie. Choroby są efektem zanieczyszczenia energetycznego ciał człowieka, stanowią także przeszkodę w rozwoju duchowym oraz w nabyciu umiejętności nadzmysłowych. Uprawiając Jamę uczeń wypracowuje u siebie następujące zalety: wiarę w siebie, wytrwałość, zdolność koncentracji, przytomność umysłu oraz samokontrolę. Na tym stopniu wtajemniczenia uczeń poznaje jedną ze sztuk uzdrawiania naturalnego, jaką jest metoda Reiki autorstwa Doktora Usui. Podczas seminarium odbywa się inicjacja ucznia według tej sztuki oraz przekazywana zostaje wiedza, niezbędna dla doskonałej pracy z energią Reiki. Upoważnia to adepta do wykonywania biomasaży Reiki, a zyskanym certyfikatem może się legitymować na całym świecie.

Drugi stopień wtajemniczenia nosi nazwę „Nijama” (nabywanie cnót). Nijama to ćwiczenia duchowe, które umożliwiają uczniowi wbudowywanie zalet duchowych w miejsce wad, jakich się już wyzbył w trakcie ćwiczeń Jamy. Wiąże się to z wymianą niskich energii na wyższe, a tym samym podnoszeniem wibracji swojej aury. Uczeń poznaje dalsze ćwiczenia z grupy fizycznej, co poszerza jego zakres możliwości pracy z energiami. Dokonywana jest następna inicjacja według DoktoraUsui, która rozszerza zdolności w zakresie metody Reiki. Umiejętności energetyczne ucznia zostają poszerzone i udoskonalone, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do wyższych wibracji energetycznych. Daje to możliwości lepszej i skuteczniejszej pomocy potrzebującemu nie tylko poprzez przekaz bezpośredni, ale także na odległość. Staje się to możliwe przez dostęp do wyższych wibracji, a także poznanie symboli o odpowiednich właściwościach. Możliwe stanie się uzdra-wianie na wyższych niż poprzednio poziomach energetycznych, a mianowicie na poziomie mentalnym.

Trzeci stopień wtajemniczenia wprowadza w jeszcze wyższe, subtelniejsze energie i nosi nazwę „Asana” (postawa). W jodze duchowej oznacza to nie tylko postawę w sensie dosłownym, ale także sposób bycia, wyrażania się, właściwe myśli i trafne spostrzeżenia. Poznane tu ćwiczenia jogi fizycznej pozwolą na wzmocnienie energii własnej adepta oraz zwiększą jej zapas. Możliwości otwierające się przed uczniem w wyniku tego wtajemniczenia są niewyobrażalne dla zwykłego człowieka. Dokonuję inicjacji opartej na zasadach ustalonych przez innych Mistrzów Reiki – tzw. drugi rozszerzony stopień, ale także rozszerzam tę inicjację o elementy, które wybiegają poza tę metodę. Owe ulepszenia są oryginalne i są plonem moich doświadczeń oraz zebranej wiedzy. Przejście tego etapu otwiera drogę do dalszego rozwoju i umożliwia kolejne inicjacje. Uczeń po trzecim stopniu będzie w stanie ściągać na ziemię energie z wysokich poziomów kosmicznych, co pozwala usuwać złe energie, odpędzać niepotrzebne byty, a nawet złe duchy, czyli umożliwia egzorcyzmowanie. Przy pomocy pewnego symbolu można usuwać energię z wybranego miejsca (energetycznie „ukryć” przedmiot przed radiestetą), leczyć nowotwory usuwając z chorego miejsca szkodliwą energię. Dostępna stanie się też technika o nazwie „wypędzanie i przyciąganie”. Dzięki niej można napełnić dowolną przestrzeń pozytywną energią lub pozbyć się energii niepotrzebnej, nawet złych duchów. Sztuka ta jest też bardzo pożyteczna w walce z nałogami. Poznany zostanie symbol zwalczający wirusy, a także symbole, dzięki którym możliwe będzie energetyzowanie wybranego miejsca pożytecznymi, leczniczymi energiami przez całą dobę. Możliwe też będzie wpływanie na speł-nianie się karmy, uzdrawianie jej, czy nawet jej zmiana. Wiedza ta pozwala uzdrawiać ciało przyczynowe.

Czwarty stopień wprowadza w świat energii eterycznych i nosi nazwę „Pranajama” (rytm życiowy). Adept uczy się nie tylko prawidłowego oddychania, ale także dowiaduje się, jaką moc i znaczenie w pracy z energiami i w rozwoju duchowym ma rytm oddechu i myśli. Na tym stopniu wtajemniczenia zostanie poszerzona wiedza na temat czakramów oraz kolorowych energii, ich znaczenia i zastosowania. Inicjacje dokonywane przeze mnie nie mają już nic wspólnego z metodą Doktora Usui i nie spotka się ich w żadnej ze znanych mi szkół. Mają one na celu otwarcie i zabezpieczenie głównych czakramów i innych ważnych okolic ciała ucznia tak, aby mógł bezpiecznie pracować z kolorowymi energiami. Podobne, lecz nie takie same, szkolenia dostępne były w tybetańskich klasztorach tylko dla nielicznych. Niezwykle rzadko dane było przystąpienie do takiego szkolenia białemu człowiekowi. Połączenie inicjacji ze wskazówkami udzielonymi przez Mistrza umożliwia postęp w rozwoju duchowym, tworząc unikalną metodę osiągnięcia celu. Jest to jak dotąd jedyna udo-stępniona ogółowi skuteczna metoda kroczenia drogą do samouświadomienia. Umiejętności stosowane w sztuce uzdrawiania pozwalają na osiągnięcie niewyobrażalnych rezultatów. Poznana zostanie technika, dzięki której możliwe będzie udrożnienie i naprawa meridianów oraz na-prawa i wyregulowanie czakramów. Zabieg ten powoduje przywrócenie procesów samouzdrawiania. Bardzo ważne jest również podawanie energii o różnych długościach fal (kolorowych) bezpośrednio na chore miejsce w celu neutralizacji energii chorobowych i ich wymiany na energię właściwą. Jak wiadomo ciało eteryczne znajduje się pomiędzy ciałem fizycznym a astralnym. Wprowadzenie więc tutaj pozytywnej energii wiedzie bezpośrednio do zmian w obu tych ciałach i do ich jednoczesnego uzdrawiania.

Piąty stopień, kończący pierwszą część, spina jednocześnie poprzednie w jednolitą całość, noszącą nazwę „Przygotowanie”. Piąty stopień nazywa się „Pratjahara” (władanie uwagą). Sprowadza się to do uczynienia swoich ciał niższych posłusznymi narzędziami dla siebie samego, czyli jaźni wyższej. Inicjacja, której dokonuję na tym stopniu otwiera możliwości korzystania z nowych symboli oraz pobudza ośrodki mocy. Pobudzone ośrodki mocy umożliwiają czakrom pobieranie odpowiednich energii astralnych o wyższych wibracjach i ich komponowanie w zależności od potrzeb w celu przekazywania leczniczej energii w zwiększonych ilościach tam, gdzie to potrzebne. Umożliwia to wykonywanie skuteczniejszych zabiegów uzdrawiających oraz pracę z energiami w nowy, dotych-czas niewyobrażalny sposób. Jeden z poznanych tu sym-boli wzmacnia siły energetyczne ucznia i podnosi je na wyższe wibracje, tym samym rozwija umiejętność podej-mowania trafnych decyzji, intuicję i inne cechy. Wyższe wibracje w aurze to nowy sposób widzenia otaczającego nas świata, doskonalsza mądrość, głębsze zrozumienie problemu. Tworzy się pomost między światem material-nym i duchowym. Za pośrednictwem tego symbolu wie-dza całego świata może być do dyspozycji adepta wiedzy tajemnej. Symbol ten jest także pomocny w kontaktach z istotami żyjącymi na wyższych poziomach wibracyjnych (w światach nadzmysłowych). Uczeń po piątym stopniu wtajemniczenia potrafi uzdrawiać wszystkie ciała człowieka, zna także ideę wykonywania operacji fantomowych.

Druga część szkolenia (Oświecenie) obejmuje wyższe stopnie wtajemniczenia, a tym samym pozwala nauczyć się jeszcze doskonalszych technik uzdrawiania oraz daje możliwości dalszego rozwoju zdolności paranormalnych. Część ta składa się z trzech stopni, z których każdy zawiera trzy wtajemniczenia. I tak pierwszy wyższy, a szósty z kolei, poziom wtajemniczenia to: Dharana, Imaginacja i Dhjana. Drugi (siódmy) to Inspiracja, Samadhi i Kontemplacja. Trzecie (ósme) wtajemniczenie to Samjama, Intuicja i Oświecenie. Nie omawiam tych wtajemniczeń celowo. Jest to bowiem wiedza tajemna, zrozumiała tylko dla ucznia, który osiągnął te stopnie wtajemniczenia.

Zanim uczeń będzie gotów przystąpić do tej części szkolenia, ma czas, aby nauczyć się prawdziwej hipnozy, ziołolecznictwa, zastosowania znaków runicznych i radiestezji. Przeznaczony do tego jest okres między piątym a szóstym stopniem wtajemniczenia. Po kilku latach pracy z energią Reiki można przystąpić do inicjacji wszystkich stopni mistrzowskich w szkole Doktora Usui. Gdy uczeń osiągnie odpowiedni poziom rozwoju duchowego, a jego czakramy będą miały wystarczające rozmiary, stanie się możliwe przystąpienie przez niego do inicjacji i otwarcia „trzeciego oka”. Odpowiednia wielkość czakramów i ich wzajemne zharmonizowanie podnosi wi-bracje aury tak, że staje się ona biała i stworzone zostają warunki do osiągnięcia przez ucznia iluminacji. Dopiero oświecony uczeń może uzdrawiać duchowo, czyli wpływać na Wyższe Ja i poprzez jego uzdrawianie doskonalej leczyć całą istotę ludzką. Uzdrawianie duchowe jest wspaniałym dopełnieniem poprzednio opisywanych technik. Dzięki temu możliwe jest pomaganie między innymi w chorobach genetycznych, dziedzicznych, karmicznych.